Browsing by Subject "Peptide antibiotics"

Sort by: Order: Results:

  • Iudin, Dmitrii; Zashikhina, Natalia; Demyanova, Elena; Korzhikov-Vlakh, Viktor; Shcherbakova, Elena; Boroznjak, Roman; Tarasenko, Irina; Zakharova, Natalya; Lavrentieva, Antonina; Skorik, Yury; Korzhikova-Vlakh, Evgenia (Basel : MDPI AG, 2020)
    Polymyxins are peptide antibiotics that are highly efficient against many multidrug resistant pathogens. However, the poor stability of polymyxins in the bloodstream requires the administration of high drug doses that, in ...